Obrazy aury, portrety aury - analizy energetyczne aury, czytanie energetyki, tworzenie obrazów aury ziemskiej

Przykładowy obraz aury wykonywany przeze mnie

Aura to emanacja niewidzialnej energii otaczająca wszystkie żywe organizmy. Poza energią widzialną istnieją subtelniejsze wymiary energii, które posiadają swoją specyficzną, unikalną wibrację. Wibraja ta może być zaobserwowana, jako pewna indywidualna emanacja energii. Energię te można zareprezentować w formie znanych nam i rozumianych przez nasz mózg kolorów. Aurę posiadają zarówno ludzie, zwierzęta, czy inne organizmy żywe, ale również istoty niefizyczne, takie jak np. dusze. Dusze, w świecie duchowym posiadają swoją unikalną, indywidualną aurę, reprezentującą zarówno poziom rozwoju duszy (główny kolor aury duszy), jak też kolor aury duszy reprezentujący jej cechy, specjalne zdolności, umiejętności, czy talenty. Np. zielony kolor aury charakterystyczny jest dla dusz uzdrowicieli (healerzy). Jest to tzw. aura duchowa, czy też aura duszy. Poza aurą duszy mamy również aurę, zwaną aura ziemska. Aura ta reprezentuje pole wibracyjne wobec danej, konkretnej, żyjącej osoby. Aura reprezentuje cechy tej osoby, jej charakter, energetykę, cechy charakteru, stopień rozwoju duchowego etc. Są różne poziomy aury, która można wyczytać. Mamy aurę eteryczną, astralną, czy też mentalną. O ile aura eteryczna może szybko się zmieniać, czy aura astralna zmienia się wraz ze zmianą naszych emocji, aura mentalna ma charakter bardziej stały i zmienia się w dłuższej perspektywie czasowej. Należy również pamiętać, że czym innym jest aura duszy, a czym innym aura ziemska. Te dwie aury mogą nie pokrywać się ze sobą.

Mam do zaoferowania analizę aury ziemskiej wraz z opisem energetycznym danej osoby. Analiza energetyczna aury ziemskiej umożliwia na podstawie zdjęcia danej osoby zarówno wykonanie reprezentacji danej aury w programie graficznym, gdzie na zdjęciu wykonuję rysunek tego, co widzę/odczuwam, gdy widzę zdjęcie danej osoby, daną osobę. Mogę wykonać sam portret aury jak również porter aury ziemskiej wraz z opisem energetycznym i tym, co odczuwam wraz z daną osobą. Podczas tworzenia rysunku staram się zawrzeć dokładnie to, co widzę/postrzegam, w takim odcieniu czy intensywności, jaką dostrzegam spoglądając na daną osobę. Oferuję również analizę aury duszy. Jej kolor oraz rodzaj związany jest z wiecznymi cechami duszy oraz tożsamością, charakterem duszy, rozwijanej na przestrzeni kolejnych wcieleń. Kolor ten jest stały, tudzież ulega powolnej zmianie, wraz z kolejnym inkarnacjami, zdobywanymi przez duszę doświadczeniami oraz transformacjami duchowymi, których doświadcza. Analiza energetyczna aury duszy stanowi dobry dodatek do sesji hipnozy regresyjnej do życia między życiami i poprzednich wcieleń. Wykonuję również obrazy aury duszy, również za pomocą programu do obróbki grafiki.

Zdjęcie powyżej zawiera przykładowy obraz tego, jak np. taka aura może wyglądać wykonana już w programie graficznym. Jest to aura przykładowa, przedstawiająca przykład. Nie jest to natomiast aura konkretnej osoby, czy energetyki.

Poniżej znajduje się lista działań, które mogę wykonać w zakresie analizy aury: tworzenie obrazów aury, analiza energetyczna aury ziemskiej, analiza energetyczna aury duszy, opis energetyczny danej osoby i inne. Może stanowić to osobne działanie lub dodatek do sesji regresji do życia między życiami oraz poprzednich wcieleń.

Obrazy i analizy aury - działania przeze mnie wykonywane

Obrazy aury ziemskiej

W obrębie obrazu aury ziemskiej wykonuję w programie służącym do obróbki grafiki obraz tego, jak widzę/postrzegam/wyczuwam aurę danej osoby. Do obrazu mogę dodać opis energetyczny związany zarówno z cechami odczytywanymi wraz z obrazem aury, jak również intuicyjne odczyty na temat danej osoby oraz odpowiedzi na ewentualne pytania w związku z daną osobą. Opis może być dodany lub może być to analiza bezopisowa. Mogę wykonać całościową analizę lub jej poszczególne elementy. Czyli są to obrazy aury ziemskiej, obrazy aury duszy, analiza energetyczna aury, analiza energetyki, opisy energetyczne. Wedle preferencji. Obrazy oraz analizy wykonuję na odległość.

  • Obraz aury ziemskiej z uwzględnieniem zarówno kolorów, odcieni, intensywności barw, kształtów i wszystko to, co odczuwam/widzę/postrzegam na danym zdjęciu osoby.
  • Obraz dodatkowych energii - rozpoznanie ewentualnych, widocznych, dodatkowych energii, podpięć, podłączeń, ewentualnych blokad, czy też skupisk energii.
  • Opis energetyczny - opis energetyczny, zawierający zarówno to, co odczytuję na podstawie widzianej/rozpoznawanej aury, jej kolorów, odcieni, kształtów, czy energii towarzyszących, jak również wszystko to, co przychodzi mi wraz z odczytem energetycznym danej osoby i jej energii.
  • Odczyt intuicyjny - zawiera wszystkie odczyty intuicyjne, niezwiązane bezpośrednio z aurą, jednak zawiera kwestie, które podpowiada intuicja na temat danej osoby i jej energii.

Analizy aury duszy

W obrębie obrazu aury duszy opisuję aurę, jaką mogę dostrzec w przypadku danej duszy. Chodzi o aurę związaną z cechami duszy. Do tego jest możliwość dodania opisu, na temat tego, co mogę odczytać na temat danej duszy. Analizę aury duszy oraz informacje intuicyjne na temat duszy wykonuję na odległość.

  • Analiza aury duszy - odczytuję intuicyjnie to, co dana dusza zechce mi pokazać na temat swojej energii, koloru aury czy też odczytu na temat cech danej duszy podczas analizy.
  • Opis intuicyjny na temat duszy - opisuję to, co dana dusza zechce mi przekazać, na temat jej cech, energii, motywacji, tożsamości itd.
  • Odczyty intuicyjne - odczyty intuicyjne, informacje ze strony danej duszy, na temat tego, co dana dusza chciałaby mi przekazać, wyrazić, przedstawić mi.

Analizy energetyczne

W obrębie analizy energetycznej stosuję opis na temat tego, co mogę odczytać na temat danej osoby, jej energetyki, energii, motywacji, intencji, cech, ewentualnej relacji, czy związku z osobą, która pyta o daną osobę, czy też kompatybilności energetycznej. Analizę tą można uzupełnić analizą psychometryczną oraz sesją regresji.

  • Analiza na podstawie zdjęcia - analiza energetyczna, odczyt intuicyjny na podstawie zdjęcia danej osoby. Analizę można uzupełnić o analizę psychometryczną oraz sesję regresji.
  • Analizy energetyczne - różnego typu specjalistyczne analizy energetyczne, wykonywane zgodnie z konkretnym tematem, celem, intencją i tym, na czym zależy danej osobie.

Analizy energetyczne niestandardowe

Proponuję również analizy energetyczne niestandardowe, zawierające analizy wszystkiego, co akurat jest danej osoby potrzebne. Oceny intuicyjne, intencji etc.