Hipnoza regresyjna - transformacja i leczenie duszy

Hipnoza regresywna, czyli inaczej hipnoza regresyjna - sesje hipnozy regresyjnej, to doskonałe, potężne narzędzie pozwalające na pozytywną transformację na najsubtelniejszych poziomach naszej duszy, które w efekcie prowadzić mogą do transformacji, leczenia, healingu w naszym życiu

Hipnoza regresyjna jako narzędzie pogłębienia świadomości oraz terapia duszy

Hipnoza regresyjna, zwana także hipnoza regresywna, to doskonałe, wielopoziomowe, potężne narzędzie, dające sporo możliwości, w zależności od tego, co dana osoba potrzebuje. Jednak przede wszystkim tego, co potrzebuje dusza danej osoby. Hipnoza regresyjna sama w sobie stanowi terapię, gdyż jej działanie w sposób subtelny, jednak znaczny potrafi dokonać głębokiej transformacji na poziomie duszy. Transformacje na poziomie duszy nie zawsze mogą być widoczne od razu, czy też nie zawsze mogą wiązać się z silnymi doznaniami, aczkolwiek gdy dokonuje się transformacja na tych subtelniejszych poziomach, to również wcześniej czy później będzie się to wiązało z konkretnymi zmianami w naszym życiu. Można powiedzieć, że gdy podczas sesji hipnozy regresywnej nastąpią subtelne zmiany, to wcześniej czy później zaczną pojawiać się one w coraz gęstszych poziomach, aż do czasu, gdy zaczną manifestować się na poziomie fizycznym, w realmie świata namacalnego.

Hipnoza regresyjna podczas sesji duchowej

Sesja hipnozy regresywnej jest swego rodzaju terapią, z tym że działającą na subtelne struktury świata niefizycznego. Zatem W pewnym sensie działać może ona na praprzyczyny obecnych problemów, które najczęściej są związane z lekcjami karmicznymi (skutkami działań, które powstały w jednym z poprzednich wcieleń naszej duszy) lub też obecnymi lekcjami duchowymi, z którymi albo nasza dusza ma się zmierzyć w obecnym wcieleniu, albo też są to niezakończone lub niewłaściwie przerobione lekcje duchowe z poprzednich wcieleń. Sesja hipnozy regresyjnej umożliwia dotarcie do praprzyczyn obecnych problemów, jak również spojrzenie na nie z perspektywy naszej wiecznej duszy, z percepcją sięgającą poza nasze ziemskie, czasem ograniczone postrzeganie, czy ziemską tymczasową percepcją związaną z danym problemem, zagadnieniem. Podczas hipnozy regresyjnej stosować mogę różnego typu techniki lub też pozwalam danej osobie podążać za tym, co się pojawia podczas sesji i być przewodnikiem w tej podróży. Wszystko zależy od danej osoby, od tego, co osoba będąca w sesji potrzebuje, czego potrzebuje jej dusza, energia, świadomość. W pewnym sensie każda z sesji hipnozy jest inna i niepowtarzalna. Tak samo jak i każdy z nas jest inny, jest swoistą indywidualnością, jak i nosi w sobie niepowtarzalną cząstkę, fraktal, czyli po prostu nieśmiertelną duszę i jej niepowtarzalną energię.

Jeżeli zainteresowała Cię moja strona oraz jesteś zainteresowany/zainteresowana, by dowiedzieć się więcej i spotkać się ze mną, aby na własnej skórze doświadczyć niezwykłego przeżycia jakim jest regresja do życia między życiami i poprzednich wcieleń, to zapraszam do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.