Regresja LBL - life between lives - dlaczego warto odwiedzić świat dusz, czyli nasz prawdziwy dom

Połączenie duchowe - wizualizacja artystyczna

Regresja LBL

Regresja LBL, to połączenie słowa regresja, będącego skrótem od: regresja hipnotyczna ze skrótem LBL. LBL, to skrót pochodzącego z języka angielskiego słowa: life between lives. Pierwszy raz użył takiego określenia w swojej pracy Michael Newton i wraz z książką Wędrówka Dusz jego autorstwa (oraz wraz z kolejnymi częściami, jak oba tomy Przeznaczenia dusz itd.) możemy znaleźć często określenie "życie między życiami", czy też "życie między wcieleniami". Oznacza ono nic innego, jak pobyt w naszym prawdziwym domu - świecie duchowym, świecie dusz, po drugiej stronie, w miejscu pełnego spokoju, miłości, odpoczynku, radości, życzliwości, dobra, światła. Innymi słowy w miejscu, który dla nas wszystkich - jako nieśmiertelnych dusz - jest naszym prawdziwym domem. A konkretnej pobyt podczas sesji hipnozy regresywnej w trakcie eksploracji duchowej właśnie w tym miejscu. Podczas swojej pracy inspiruję się metodami Michaela Newtona, jak również innymi badaczami przestrzeni życia między wcieleniami. Aczkolwiek stosuję również własne metody i efekty odkryć, przemyśleń, doświadczeń, czy wglądów duchowych, intuicyjnych odkrywane oraz wypracowane na przestrzeni ponad 25 lat.

Podróż do świata dusz/świata duchowego, ma miejsce podczas sesji hipnozy regresywnej, gdy doświadczamy siebie nie tylko z uwarunkowań tego obecnego fizycznego ciała, umysłu, ego, obecnego życia, inkarnacji, ale w znacznie szerszym aspekcie, z perspektywy głębszej kanwy doświadczeń. Jest to podróż poza czas, przestrzeń oraz inne ziemskie uwarunkowania ludzkiego umysłu, ego, czy przestrzeni trójwymiarowej. Podczas sesji hipnozy regresynej przenosimy się do wymiaru nadświadomości. Jesteśmy wtedy jednocześnie poza czasem oraz innymi ziemskimi uwarunkowaniami. Jest możliwość eksploracji świata duchowego, świata między wcieleniami, czy między życiami zarówno w danym okresie czasoprzestrzennym (np. gdy dusza po opuszczeniu ciała ziemskiego spotyka się ze swoim Przewodnikiem duchowym czy bliskimi, kochającymi duszami) lub też nawiązać kontakt z tym światem w trójwymiarowej przestrzeni w danym, dowolnym czasie, miejscu, przestrzeni. Podczas sesji hipnozy LBL udać się można na spotkanie z Przewodnikiem duchowym, odwiedzić członków naszej grupy dusz, czy spotkać się z mądrymi, kompetentnymi istotami podczas podróży do Kronik Akaszy z perspektywy obecnego czasu, miejsca, przestrzeni lub każdego innego czasu, miejsca, przestrzeni, wcielenia itd. Możemy zatem dowolnie eksplorować tę przestrzeń w każdym czasie, miejscu, możliwości. Jest możliwość także połączyć podróż z progresją hipnotyczną. Gdy przechodzimy do poziomu nadświadomości wszelkie ograniczenia czasowe, uwarunkowaniowe po prostu przestają w danym momencie być relewantne.

Duchowi Przewodnicy - wizualizacja

Sesja regresji LBL

Podczas sesji hipnotycznej regresji LBL możliwym zatem staje się teoretycznie niemożliwe, a dzięki zastosowaniu połączenia przede mnie wedle potrzeby różnych metod podczas sesji - zarówno tych bardziej znanych, czy też tych związanymi z moimi własnymi odkryciami, efektami badań, pracy, metod intuicyjnych istnieją ogromne możliwości wszelkiej pracy podczas takiej sesji. Jest zatem możliwe głębsze zrozumienie, samopoznanie, spotkanie bliskich dusz z naszej grupy dusz, czy innych bliskich, kochających dusz, istot, poznanie głównej bratniej duszy. Podczas pobytu w tym miejscu spotkamy naszego Przewodnika duchowego, jak również inne opiekujące się nami wyższe istoty światła. Jest możliwa również głęboka eksploracja świata duchowego, głębsze poznawanie przeróżnych przestrzeni w tym świecie, jak i wiele innych, takich jak np. doładowanie energetyczne, oczyszczenie (w przypadkach w których istnieje taka potrzeba, intencja, jest to potrzebne na poziomie duszy, energii), pogłębienie zrozumienia duchowego, głębsze poznanie oraz zrozumienie danych lekcji duchowych, problemów karmicznych. Jak też poznanie siebie jako nieśmiertelnej duszy nie tylko na poziomie intelektualnym, ale przede wszystkim doświadczalnym, jak też naszego rozwoju duchowego, cech naszej nieśmiertelnej duszy i wiele innych. Jest możliwe pogłębienie kontaktu z Przewodnikiem duchowym, światem duchowym, pogłębienie połączenia ze swoją duszą w dalszym życiu, przyśpieszenie rozwoju duchowego, szybsze wypalenie negatywnej karmy, poradzenie sobie z negatywną karmą, a co za tym idzie szybsze możliwości zakończenia trudnych, niejednokrotnie bolesnych lekcji karmicznych (podczas sesji regresji LBL mamy możliwość dokładnej analizy karmicznej, podobnie zresztą jak podczas eksploracji poprzednich inkarnacji, jednak w trakcie sesji LBL możemy np. omawiać trudne lekcje duchowe, kwestie karmiczne wraz ze swoim Przewodnikiem duchowym, czy kompetentnymi istotami). Podczas eksploracji duchowych, mają niejednokrotnie miejsce transformacje duchowe, uzdrowienia, głębokie przemiany, momenty przebudzenia, olśnienia, duchowe wglądy, mające później niejednokrotnie niesamowicie pozytywny wpływ na zmiany w życiu danej osoby. Wraz z tym także jeszcze głębsze zrozumienie, połączenie ze swoim wnętrzem, swoją duszą, nawiązanie jeszcze lepszego, głębszego połączenia ze swoim Przewodnikiem duchowym, bliskimi kochającymi duszami, światłem etc. Jest zatem wiele możliwości z którymi możemy pracować, czy z którymi możemy działać podczas takiej sesji, jak również niejednokrotnie mają miejsce niesamowite zmiany w życiu danej osoby zarówno w świecie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Regresja LBL, to zatem potężne narzędzie zrozumienia, poznania, pogłębienia zarówno na poziomie informacyjnym, ale przede wszystkim na poziomie intuicyjnym, jak i wiele innych możliwości. Wszystko zależy od tego, co dana osoba potrzebuje, gdyż oczywiście każda osoba jest inna, każdy przypadkiem jest innym, a zatem i każda sesja jest zupełnie inna i niepowtarzalna (nawet jeżeli wykonujemy więcej sesji w przypadku jednej osoby). Podczas sesji regresji duchowej - regresji LBL kieruję się, tak jak w przypadku innych stosowanych metod przede wszystkim intuicją, głosem swojej duszy, jak i wiedzą, a zatem prowadzę daną osobę zgodnie z tym, co jest w danym momencie najlepsze oraz z tym, co wcześniej ustalamy na rozmowie przed rozpoczęciem sesji hipnozy regresywnej. Podczas podróży zawsze kieruję się intuicyjnym wglądem. A w trakcie sesji towarzyszą i wspierają Przewodnicy duchowy oraz inne istoty opiekuńcze osoby, która uczestniczy w sesji. Sesję regresji LBL można zastosować osobno lub też w połączeniu z eksploracją poprzednich wcieleń, czyli wraz z sesją hipnozy regresywnej/hipnozy reinkarnacyjnej. Można oba rodzaje sesji rozdzielić lub wykonać podczas jednej sesji. Wielkie możliwości samopoznania, poznania duchowego, transformacji, zrozumienia, uzdrowienia, jakie daje przebywanie na poziomie nadświadomości sprawiają, że z punktu świata duchowego możemy ponownie zagłębić się w eksplorację danego wcielenia, czy w analizę hipotetycznych przyszłych doświadczeń w formie wcieleń na Ziemi, czy na innych planetach, w innych światach, wymiarach itd. Wszystko w zależności od danych potrzeb, pragnień duszy, intencji stojących na najgłębszym poziomie duszy osoby, która poddaje się, czy też udaje się w tą duchową podróż poza czas, przestrzeń oraz wszelkie inne ziemskie uwarunkowania.

Tunel prowadzący do wymiaru świata dusz - artystyczne przedstawienie

Sesja LBL - podczas sesji

Podczas sesji regresji LBL eksplorując świat duchowy mamy okazję doświadczyć tę piękną, pełną miłości, świadomości, mądrości, mocy, światła przestrzeń, z perspektywy której niejednokrotnie wszystko staje się jasne, wyraźnie, klarowne, widziane okiem duszy. Z tej duchowej perspektywy mamy możliwość znacznie szerzej doświadczyć siebie jako nieśmiertelna dusza i właśnie z perspektywy duchowej dotknąć naszych zarówno dotychczasowych doświadczeń, jak również zrozumieć głębiej odpowiedzi na nurtujące pytania. Mamy możliwość jeszcze głębszego połączenia z sobą samym. Podczas sesji regresji duchowej do życia między wcieleniami inkarnacjami LBL ma najczęściej miejsce spotkanie z Przewodnikiem duchowym, które może przyjąć formę rozmowy, channelingu, wymiany myśli. energii, uczuć. Mamy możliwość w tym czasie uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, zrozumieć głębiej przyczyny obecnych problemów karmicznych, czy uzyskać porady w związku z przerabianymi przez nas obecnie lekcjami duchowymi. Jest możliwość dotknięcia jeszcze głębiej wszelkich interesujących nas kwestii, tematów, czy po prostu wymiany energii miłości, życzliwości, opieki, co stanowić może niejednokrotnie głębokie, transformujące doświadczenie, które niejednokrotnie ma moc zmienienia naszego życia zewnętrznego. Gdyż wszelkie zmiany, transformacje zawsze zaczynają się na poziomie naszej duszy, a to, co manifestuje się w świecie namacalnym, fizycznym, to po prostu efekt głębszych zmian, zaczynając od najgłębszego poziomu, czyli poziomu duszy. Podczas eksploracji duchowej możemy spotkać się często z naszą główną Bratnią Duszą (szczególnie może być to interesujące, głębokie przeżycie w przypadku, jeżeli w danym życiu owej duszy nie było nam dane poznać, pojawiła się tylko na moment, czy już odeszła z tego świata fizycznego). Co również niejednokrotnie może być głębokim przeżyciem, doświadczeniem. Tak samo, jak z innymi bliskimi duszami, z którymi łączy nas miłość, a niejednokrotnie wiele pięknych chwil spędzonych z różnych wcieleniach, gdzie łączyła nas miłość czy to na poziomie miłości romantycznej, rodzinnej, przyjacielskiej itd. Świat duchowy, świat dusz to miejsce nieskończonej ilości przestrzeni, miejsc, istot duchowych, wyższych istot światła, które można eksplorować na różne sposoby, zagłębiając się jeszcze bardziej w trakcie sesji. Jest czasem możliwość spotkania wysoko rozwiniętych duchowo istot światła, jak członkowie Rady Starszych, Planiści życia, Duchowi doradcy, Kreatorzy światów, czy inne opiekuńcze, mądre istoty światła. Podczas eksploracji świata duchowego możemy również odwiedzić przeróżne przestrzenie. A niejednokrotnie taka wizyta może ogromnie zmienić nasze doświadczenie, zrozumienie i zostać z nami w dalszym naszym życiu, powodując pozytywne zmiany, transformacje w naszym dalszym doświadczeniu na tej planecie. Sam doświadczyłem niejednokrotnie z osobami, z którymi przyszło mi współpracować i które dane mi było prowadzić w tej podróży poza czas i przestrzeń przeróżne transformacje duchowe, które oczywiście wpłynęły na późniejsze pozytywne zmiany w życiu i doświadczeniu na tej planecie w obecnej inkarnacji danej duszy.