Regresja reinkarnacyjna do poprzednich żyć - hipnoza do poprzednich wcieleń, inkarnacji

Połączone wyższe istoty duchowe podczas pracy - abstrakcja

Hipnoza do poprzednich wcieleń - hipnoza reinkarnacyjna - regresja reinkarnacyjna - regresja do poprzednich inkarnacji to potężne narzędzie, dzięki któremu można z łatwością dotrzeć do wspomnień duszy z poprzednich inkarnacji zarówno na Ziemi jak również w innych światach, czy wymiarach (jeśli w takowych dusza pacjenta akurat inkarnowała). Regresja hipnotyczna do poprzednich wcieleń stanowi część pracy z regresją duchową do życia między życiami i poprzednich wcieleń. Regresję hipnotyczyną stosuje się również jako osobną technikę pracy, w trakcie której można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących obecnych spraw życiowych oraz kluczowych pytań. W trakcie regresji reinkarnacyjnej istnieje możliwość cofania do konkretnych doświadczeń w obecnym wcieleniu - metoda ta, to regresja wieku. W regresji reinkarnacyjnej stosowana jest przeze mnie niejednokrotnie regresja wieku w połączeniu z regresją do poprzednich wcieleń. Może to stanowić uzupełnienie sesji, jej rozwinięcie lub też być przeprowadzone w formie osobnej formy terapii.

Podczas naturalnego dla człowieka stanu głębokiej relaksacji, podczas, gdy ciało pozostaje w głębokim relaksie, jednak umysł jest nadal świadomy możliwe staje się dotarcie nadświadomości, a tym samym przejście przez blokady umysłu dotyczące poprzednich inkarnacji. Człowiekowi w obecnym świecie często wydaje się, iż posiada jedno życie - sprawia to często, iż ludzie zamykają się na swoją prawdziwą świadomość, skupiając się na chwili obecnej. Prawda jest jednak inna - inkarnujemy, wcielamy się ogromną ilość razy, zarówno na Ziemi w ciała ludzkie, jak też zwierzęce, nie wspominając już o inkarnacjach na innych planetach, światach, Wszechświatach - zarówno w światach fizycznych (jak Ziemia), jak też w światach mentalnych, które odznaczają się ogromną abstrakcyjnością wobec Ziemi, na której obecnie żyjemy.

Podczas sesji regresji reinkarnacyjnej możliwe staje się dotarcie do poprzednich żyć zarówno na Ziemi (w formie ludzkiej lub innych formach), jak też w innych światach, wymiarach fizycznych jak również mentalnych. Hipnoza reinkarnacyjna stwarza przed osobami zainteresowanymi sesją ogromne możliwości poznania i zrozumienia obecnego stanu rzeczy, natomiast możliwości, jakie daje przed osobami zainteresowanymi taki rodzaj regresji są praktycznie niepowtarzalne, czy też praktycznie w dużej mierze niemożliwe do osiągnięcia za pomocą stosowania innych metod, czy sposobów na poznanie świata duchowego, jak również poprzednich inkarnacji.