Oczyszczanie aury, energetyki, czakramów - czakr, kanału czakrowego, sesje na odległość

Oczyszczanie energetyczne aury, czakr, czakramów i całego kanału czakrowego za pomocą technik pracy z wyższymi istotami jak również oszyczanie całej energetyki

Oczyszczanie energetyczne jest przydatne w niektórych przypadkach, jak również bardzo polecane. Wynika to z faktu, iż czasem aura, energetyka, czakry, kanał czakrowy mogą być mocno zanieczyszczone, przyblokowane, czy zdeharmonizowane. Może mieć to bardzo wiele przyczyn, dlaczego tak jest. Wkraczając na drogę świadomego rozwoju duchowego warto również zadbać o energetykę i jej prawidłowe funkcjonowanie. Czasem niektóre dysharmonie energetyczne, zakłócenia, czy też zabrudzenia w polu energii mogą powodować objawy zarówno w wewnętrznym doświadczeniu, jak również w świecie zewnętrznym. Czasem zatem może być bardzo skuteczne oraz polecane zastosowania takiego oczyszczania i wzależności od tego, czego może ono dotyczyć takie oczyszczanie mogę zastosować albo jako osobne działanie lub jako połączenie z innym działaniem, praktyką przeze mnie oferowaną. Czasem w niektórych przypadkach oczyszczanie może być przeprowadzone podczas sesji hipnozy regresywnej, jednakże wykonuję również osobne sesje oczyszczające na odległość, podczas którego osoba, którą oczyszczam siedzi lub leży wygodnie, natomiast ja wykonuję wszystkie niezbędne działania. Oczyszczanie aury dotyczy ogólnego oczyszczania aury i energetyki. Jednak są różnego rodzaje możliwości i działania, takie jak np. oczyszczanie czakry, czy też skupienie się na danej kwestii, energii lub innego rodzaju działania polecane dla danej osoby.

Oczyszczanie aury, czakr, energii - działania przeze mnie wykonywane

Oczyszczanie aury

W obrębie oczyszczania aury wykonuję różnego typu oczyszczania związane z aurą, energetyką, kanałem czakrowym oraz indywidualnymi kwestiami, które akurat w danym przypadku są dobre w przypadku danej osoby.

  • Oczyszczanie aury podstawowe - podstawowe oczyszczanie aury.
  • Oczyszczanie kanału czakrowego - oczyszczanie kanału czakrowego wraz z czakrami, meridianami, energetyką.
  • Oczyszczanie aury, energetyki i kanału czakrowego zaawansowane - zaawansowane oczyszczanie całej energetyki, aury, czakr, kanału czakrowego w przypadkach, gdy jest to potrzebne.
  • Indywidualne działania oczyszczania aury - indywidualne działania związane z oczyszczaniem aury, zgodnie z potrzebami danej osoby.

Oczyszczania czakr

W obrębie oczyszczania czakr znajdują się zarówno możliwości oczyszczania danej czakry, jak też inne, w zależności od potrzeby danej osoby.

  • Oczyszczanie czakry - oczyszczanie, odblokowywanie oraz harmonizacja energii danej czakry.
  • Oczyszczanie zaawansowane czakramów - bardziej zaawansowane oczyszczanie czakry lub większej ilości czakrmów, przywracanie równowagi, usuwanie blokad, harmonizacja energii danej czakry lub czakramów.
  • Oczyszczanie niestandardowe - niestandardowe działanie związane z oczyszczaniem czakramów.

Sesje oczyszczania energetycznego indywidualne

W obrębie sesji, podcza których stosuję oczyszczenie energetyczne znajdują się różnego typu specjalne rodzaje oczyszczenia, które akurat w przypadku danej osoby mogę zastosować i jest to potrzebne. Są one dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami danej osoby oraz jego/jej duszy i tego, co jest najlepsze w danym momencie na drodze rozwoju.