Astrologia urodzeniowa, porównawcza, tranzyty planet - indywidualny kosmogram urodzeniowy, horoskop partnerski, analiza wydarzeniowa

Astrologia natalna, horoskop urodzeniowy, kosmogram astrologiczny, tranzyty planet, planetarne, znaki zodiaku, aspekty planet, domy, ascendent, descendent, immum coeli, medium coeli, trygon, kwadratura, koniunkcja, opozycja, planety w znakach zodiak

Astrologia - mapa energetyczna

Astrologia wedle powszechnej wiedzy jest starożytną nauką, polegającą na korelacji planet oraz świateł na uwarunkowania energetyczne w chwili obecnej. A jak dokładniej można to zrozumieć? Załóżmy, że wybieramy się w nieznane dla nas miejsce. Nie wiem dokładnie gdzie się udać, gdyż nie znamy po prostu danego miejsca. Pomocna wtedy jest nam mapa. Mapa wskazuje gdzie dokładnie znajdują się dane obiekty fizyczne, stąd możemy w łatwy sposób np. odnaleźć nas interesującą nas obiekt. Pokazuje też drogę do tego miejsca, wskazując kolejne ulice i to w jakim kierunku mamy podążać, aby dotrzeć do interesującej nas destynacji. W tej dualnej rzeczywistości tak samo sprawa się ma z uwarunkowaniami energetycznymi. Tak jak jest odpowiednie uwarunkowanie fizyczne, na tej samej zasadzie mamy odpowiednie dla danej chwili, dla danego momentu, czy też dla danego miejsca uwarunkowania energetyczne. Uwarunkowania energetyczne to bardzo zaawansowana kwestia, gdyż tworzą one wiele czynników. Jednym z nich jest sam fakt zaistnienia danego momentu w czterowymiarowej rzeczywistości trzech wymiarów przestrzeni i czwartego - odpowiadającego za czas. Innymi słowy każdy moment czasoprzestrzeni niesie za sobą nie tylko masę parametrów fizycznych, jak i tych energetycznych. A ponieważ wszystko tak naprawdę jest reprezentacją tego samego w swojej najczystszej formie, to to, co dzieje się w makrokosmosie ma odniesienie do mikrokosmosu. Innymi słowy - astrologia pokazuje nam uwarunkowania energetyczne danego momentu lub też mapę energetyczną np. danego człowieka jak i tego wszystkiego, co jest danej osobie pisane, czyli po prostu ujawnia część planu życiowego stworzonego przez wyższe istoty (można nazwać je Planistami życia).

Wszystko w tej dualnej rzeczywistości dzieje się na pewnych parametrach, a że wszystko jest ze sobą sprzężone, toteż i ruchy planet reprezentują pewne energie, za pomocą których można dostać się, czy też głębiej zrozumieć, poznać naturę tych uwarunkowań, czy też planów na nasze obecne wcielenie.

Astrology - astrologia daje możliwość tworzenia horoskopu miesięcznego, rocznego, czy też na dowolny okres czasu, z uwzględnieniem nie tylko znaków zodiaku, ale całego kosmogramu urodzeniowego, horoskopu

A zatem ujmując najprościej astrologia umożliwia odczytanie naszych cech charakteru, predyspozycji, możliwości, dobrych, czy słabych stron, karmy (tej białej, jak i czarnej), z grubsza lekcji duchowych, tego z kim jesteśmy kompatybilni energetycznie, a z kim niekoniecznie, czy też możliwości zdarzeń, czy doświadczeń z naszego życia, obecnego wcielenia, które miały miejsce, czy też są jeszcze dla nas dopiero zaplanowane. Oczywiście należy mocno oddzielić profesjonalną astrologię, uwzględniającą dokładne położenie wszystkich planet w znakach zodiaku, świateł (Słońce, Księżyc), osi horyzontu (Ascendent, Descendent), zenitu (Medium Coeli, Immum Coeli), aspektów planetarnych, istotnych punktów umownych etc, od popularnych "horoskopów" uwzględniających jedynie położenie Słońca w znaku zodiaku, co oczywiście jest częścią, ale ogromnie uproszczoną wersją prawdziwej astrologii.

Kosmogram astrologiczny urodzeniowy umożliwia zajrzenie w miejsce i czas urodzenia Twojego urodzenia, aby odkryć, przeanalizować różnego typu uwarunkowania energetyczne, czyli cechy osobowości, emocjonalność, dobre i słabe strony, posiadaną karmę i wiele innych. Dodatkowo może będzie kluczowe skorzystanie z innych działań, jak analiza aury, portret aury, sesja hipnozy regresyjnej do życia między wcieleniami i poprzednich wcieleń, analiza psychometryczna radiestezyjna etc.

Horoskop partnerski, astrologia porównawcza daje możliwość odczytania wzajemnej relacji i tego, czy jesteśmy kompatybilni z drugą osobą, czy też niekoniecznie, czy widoczna jest karma, jakie są dalsze możliwości rozwoju relacji etc. Dodatkowo może będzie kluczowe skorzystanie z innych z innych działań, takich jak sesja regresji hipnotycznej, analiza psychometryczna, analiza energii etc.

Astrologia wydarzeniowa natomiast daje możliwość sprawdzenia tranzytów, czyli połączeń aspektów planetarnych planet i świateł znajdujących się obecnie na niebie, wobec tych, które znajdują się w naszym horoskopie, kosmogramie urodzeniowym, czyli kosmogramie natalnym.

Astrologia pozwala również na wybranie idealnego momentu, najlepszych uwarunkowań energetycznych dla rozpoczęcia danego przedsięwzięcia, otworzenie firmy, zawarcie ślubu, podpisanie istotnej umowy, czy każde inne znaczące wydarzenie. Za pomocą wiedzy astrologicznej możliwe jest dobranie odpowiedniej daty, godziny, w konkretnym miejscu, dla interesującej nas, istotnej kwestii. To jedna z wielu możliwości astrologii.

Astrologia, kosmogramy, horoskopy - działania przeze mnie wykonywane

Kosmogram horoskop urodzeniowy - astrologia urodzeniowa - natalna

W obrębie kosmogramu urodzeniowego na podstawie podanej dokładnej daty, godziny oraz miejsca urodzenia wykonuję analizę kosmogramu, interpretacje kosmogramu, uwzględniając planety, światła, osie horoskopu, ułożenie w znakach, domach, tworzące się między planetami aspekty (koniunkcja, trygon, opozycja, kwadratura itd.), ułożenie punktów etc. Tego typu kosmogram stanowi lepszą możliwość ku samopoznaniu, zrozumieniu lepiej siebie, swoich cech, pozytywnych oraz negatywnych uwarunkowań energetycznych w obrębie różnego typu sfer życia, lekcji duchowych, życiowych, karmy etc. Przy interpretacji kosmogramu kieruję się również intuicją i tym, co przychodzi do mnie, obserwując, interpretując kosmogram urodzeniowy danej osoby. Tego typu kosmogram może stanowić oddzielną pracę lub uzupełnienie sesji regresji hipnotycznej, analizy aury, analizy psychometrycznej, czy też innych proponowanych przeze mnie działań z zakresu rozwoju duchowego, samopoznania i ezoteryki.

 • Kosmogram urodzeniowy - koło kosmogramu urodzeniowego, przedstawiające ułożenie planet w znakach, stopniach, domach, tworzone między nimi aspekty, punkty umowne, osie horyzontu itd.
 • Interpretacja ogólna - kosmogram może zawierać interpretację ogólną, dotyczącą cech charakteru, osobowości, emocjonalności, predyspozycji, dobrych stron, słabszych stron, działania w różnych sferach życia etc.
 • Interpretacja danej sfery życia - na życzenie mogę skupić się na interesujących, konkretnych sferach życia, które dla danej osoby są najbardziej istotne, z którymi chciałaby popracować, czy poprawić, polepszyć, dokonać w nich zmian, pozytywnych transformacji.
 • Odczyt intuicyjny - kosmogram może zawierać dodatkowo intuicyjny odczyt, czyli wszystko to, co do mnie przychodzi podczas odczytywania, obserwacji, interpretacji kosmogramu urodzeniowego danego osoby.

Astrologia wydarzeniowa - interpretacja astrologiczna, tranzyty na dany okres czasu

W obrębie tego typu działania wykonuję interpretację na dany okres czasu, na podstawie horoskopu urodzeniowego - natalnego. Tego typu interpretacja może być wykonywana na dany okres czasu w konkretnej sferze życia lub ogólnie. Jest to działanie dla osób poszukujących odpowiedzi na swoje pytania. Może stanowić dodatek dla sesji regresji hipnotycznej do życia między wcieleniami i hipnozy reinkarnacyjnej, analizy aury, analizy psychometrycznej, czy innego działania lub też może być wykonana osobno.

 • Analiza astrologiczna na dany okres czasu - na podstawie kosmogramu urodzeniowego wykonuję analizę na dany, ustalony okres czasu.
 • Idealna data, najlepszy horoskop - wyznaczanie idealnego czasu, dnia, godziny, czy miejsca dla istotnych zdarzeń w życiu, takich jak moment zawarcia ślubu, otworzenie firmy, podpisanie istotnej umowy, sprzedaż czy kupno nieruchomości, przeprowadzka, czy inne działanie, na którego czas możemy mieć w jakikolwiek sposób wpływ.
 • Analiza konkretnej sfery życia czy sprawy - analiza może dotyczyć konkretnej sfery życia, czy też sprawy, zagadnienia, problemu, szczególnie interesującej daną osobę kwestii.
 • Odczyty intuicyjne - również i podczas takiej analizy dołączam odczyty intuicyjne, jeżeli takie przekazy otrzymam podczas interpretacji.

Horoskop partnerski, porównawczy - interpretacja, analiza relacji w kontekście astrologicznym

Tego typu analiza może stanowić świetny dodatek do sesji regresji, analizy psychometrycznej, czy innego działania wykonywane przeze mnie lub stanowić osobne działanie. Zawiera ona analizę, interpretację astrologiczną dowolnej relacji. Może to być analiza partnerska, rodzinna, przyjacielska, zawodowa, czy jakąkolwiek inna. Analiza zawiera sprawdzenie potencjału danej relacji, pozytywnych wpływów, czy też niekoniecznie pozytywnych, kompatybilności energetycznej, emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej, mentalnej etc.

 • Kosmogram urodzeniowy jednej i drugiej osoby - analiza zawiera koła kosmogramu horoskopu natalnego, urodzeniowego dla każdej z osób.
 • Analiza astrologiczna relacji - interpretacja zawiera analizę astrologiczną w danej relacji, opisującą to, co pojawia się podczas interpretacji, biorąc pod uwagę wzajemne aspekty między planetami, punktami, osiami, etc. w obrębie dwóch osób w danej relacji.
 • Analiza astrologiczna w danym kontekście -zgodnie z potrzebami danej osoby analiza może zostać przygotowana w kontekście danej konkretnej sfery, tematu, zagadnienia, problemu, czy sprawy związanej z daną relacją rodzinną, romantyczną, przyjacielską, biznesową, zawodową, czy jakiegokolwiek typu.

Analizy, interpretacje astrologiczne niestandardowe

Proponuję również wykonywane na zamówienie interpretacje astrologiczne niestandardowe, w zależności od potrzeby.