Psychometria duchowa - Teleradiestezja - Analiza psychometryczna - duchowa radiestezja na odległość

Psychometria, radiestezja na odległość, teleradiestezja, analiza psychometryczna, badania radiestezyjne oraz badania psychometryczne, analiza rozwoju duchowego, badanie relacji, związków, analiza psychometryczna świata fizycznego, materialnego oraz duchowego, radiestezja poszukiwawcza, wyszukiwanie wahadełkiem miejsc, przedmiotów, zwierząt etc

Psychometria, nazywana także określeniem teleradiestezja (czyli radiestezja na odległość) jest to badanie kogoś lub czegoś na odległość. Psychometria związana z teleradiestezją wykorzystuje do tego procesu wahadełko. Psychometrię, czyli techniki badań prowadzonych na odległość za pomocą wahadła radiestezyjnego wykorzystywać można do przeprowadzania badań oraz analiz wszystkiego, co związane jest z daną osobą. W tym m.in. mogą być to cechy osobowości danej osoby, jej predyspozycje psychiczne, intelektualne, emocjonalne, związane z osobowością, charakterem. Tego typu analizę psychometryczną wykorzystywać można również w celach związanych z badaniami wykraczającymi ponad standardowe postrzeganie zmysłowe. I tak właśnie dzięki psychomterii możliwe jest badanie aspektów rozwoju duchowego, wibracji energetycznej, mocy urzeczywistnienia związanych z obecnym rozwojem duchowym i inne z aspektów.

Wykonywana przeze mnie analiza psychometryczna - duchowa radiestezja na odległość dotyczyć może różnego typu aspektów zarówno duchowych związanych z jednostką, jej sferami życia, związkami, zdarzeniami, wnętrzem, losem itd. Radiestezja na odległość znana także teleradiestezją lub psychometrią umożliwia badania wykonywane wahadełkiem radiestezyjnym zarówno związane ze sferą fizyczną, chemiczną, jak również sferą ducha i energetyki. Dzięki analizie psychometrycznej przeprowadzanej przeze mnie wahadłem możliwe staje się analizowanie duchowych aspektów istnienia, fizycznych etc. Proponuję także specjalne działania, takie jak psychometria oraz teleradiestezja poszukiwawcza, dzięki której możliwe jest wyszukiwanie konkretnych miejsc, przedmiotów, zwierząt etc.

Poniżej znajduje się lista wybranych badań psychometrycznych. Oprócz tych wymienionych poniżej wykonuję również badania innego typu, jak również specjalne analizy na odległość. Praktycznie każdą z rzeczy można zbadać. Warto przy tym pamiętać, iż analiza psychometryczna pokazuje procentowe dane, niemniej jednak w przypadku głębszego zainteresowania tematem warto również skorzystać z sesji regresji hipnotycznej do życia między życiami i poprzednich wcieleń, którą wykonuję - dzięki niej dowiemy się jeszcze głębiej i dokładniej na temat nas, naszej duszy, drogi życiowej, przepracowanej karmy, mocy urzeczywistnienia etc.

Analizy psychometryczne z zakresu teleradiestezji przeze mnie wykonywane

Psychometryczna analiza rozwoju duchowego

W obrębie analizy rozwoju duchowego wykonuję pomiary procentowe związane z rozwojem duchowej danej osoby, a dokładniej jej duszy. Analiza ta dzieli się na kilka części. Mogę wykonać każdą z nich lub wszystkie w ramach pełnej analizy rozwoju duchowego.

 • Aktualne wibracje duszy - znane jako etap rozwoju duchowego (ERD) - Analiza obecnego poziomu wibracji duszy, nazywana przez niektórych etapem rozwoju duchowego, choć nie jest to stricte poziom rozwoju duszy, lecz aktualny poziom wibracji, który może się wznosić lub obniżać. Niemniej jednak im wyżej rozwinięta jest dana dusza, tym ogólny poziom wibracji oscyluje wobec konkretnych wartości i tak im wyżej znajduje się dusza, tym pomiędzy wyższymi wartościami znajdują się jej wibracje. Badanie obejmuje aktualny poziom wibracji, jak również rokowania związane z nimi.
 • Moce duchowe, umiejętności parapsychiczne - znane jako moce urzeczywistnienia - Badanie związane jest z mocami oraz zdolnościami, związanymi z praktykami oraz działaniami duchowymi, jak również umiejętnościami parapsychicznymi. Na życzenie możliwe jest zbadanie dokładniej jakiegoś z tych aspektów. Wymienione są najważniejsze praktyki duchowe związane z rozwojem duchowym, jak również moce parapsychiczne, które mogą także być drogowskazem lub narzędziem w rozwoju.
 • Rozwój poszczególnych aspektów świadomości istoty oświeconej - Analiza ta umożliwia zbadanie, w jakim procencie zostały rozwinięte w danej duszy poszczególne aspekty czystej świadomości. W celu uzyskania oświecenia niezbędne jest uzyskanie wszystkich z tych aspektów w 100%, przy wypalonej w pełni karmie negatywnej.
 • Analiza i badanie karmy - analiza oraz badanie karmy, którą dana istota posiada na obecnie wcielenie, czyli karma, z którą zmagamy się. Analiza może dotyczyć zarówno obecnego wcielenia, jak również przyszłego wcielenia, inkarnacji. Analizowana jest karma zarówno jeśli chodzi o aspekty życia, jak również niewłaściwe praktyki duchowe. Warto zauważyć, iż regresja hipnotyczna do życia między życiami i poprzednich wcieleń, którą wykonuję umożliwia jeszcze większy wgląd w analizę karmy. Teleradiestezja natomiast może być pomocna w przypadku ogólnego jej sprawdzenia.
 • Moce magiczne i karma magiczna - Analiza dotyczy zarówno posiadanych mocy magicznych, jak również obciążeń karmicznych z nimi związanych.
 • Analiza energetyczna czakr - badanie pracy czakramów - poziom ich otwarcia, rozwinięcia, działania, które z nich dominują, które natomiast są dosyć uśpione, jak również to, czy pracują prawidłowo.
 • Analiza aury - analiza aury ziemskiej, czyli tej, która świeci wokół naszego ludzkiego ciała (nie należy jej mylić z aurą i kolorem duszy, które sprawdzić można w sesji regresji hipnotycznej do życia między życiami i poprzednich wcieleń).

Psychometryczna analiza związku, relacji

W obrębie analizy psychometrycznej z dziedziny teleradiestezji (radiestezji na odległość) związanej ze związkami dokonuję pomiarów analizy danego związku, relacji, między dwiema osobami, tudzież dwoma duszami.

 • Poziom zgodności w różnych sferach - określenie poziomów zgodności w różnych sferach między dwiema osobami jak również zgodności duchowej między dwiema duszami.
 • Analiza i badanie karmy w relacji - Analiza i badanie karmy, jaka może istnieć między dwiema osobami w przypadku danego związku, danej relacji. Warto zaznaczyć, iż najbardziej dogłębną analizę karmy w relacji oferuje sesja regresji hipnotycznej do życia między życiami i poprzednich wcieleń. Natomiast w przypadku teleradiestezji można otrzymać jej ogólny zarys.
 • Perspektywy w relacji - Badanie perspektyw w danej relacji między dwojgiem osób, dusz. Analizowanie, w jakim kierunku biegnąć będzie dana relacja, jakie są szanse na rozwój lub jej transformację.
 • Energetyka w relacji - Analiza energetyki w danej relacji między dwiema osobami, duszami. Sprawdzanie zgodności energetycznej, zmian energetycznych, możliwości transformacji energii, wymiany energetycznej między dwiema osobami.

Psychometryczna analiza fizyczna i energetyczna

W obrębie psychometrii i teleradiestezji znajduje się radiestezja na odległość obejmująca w swoim zakresie badania radiestezyjne na temat czynników fizycznych i energetycznych.

 • Poziom witalności i siły fizyczne - Badanie poziomu witalności oraz energetyki, analizowanie realnego wieku energetycznego, wydajność układów, sprawność organizmu, witaminy i mikroelementy.
 • Zanieczyszczenia, toksyny, substancje szkodliwe - Przeprowadzenie badania zanieczyszczeń, toksyn, substancji szkodliwych w środowisku, otoczeniu naturalnym, żywności, zanieczyszczenia powietrza, poziom promieniowania geopatycznego oraz radioaktywnego.
 • Kamienie szlachetne i minerały - Analizowanie oddziaływania energetycznego poszczególnych kamieni szlachetnych i minerałów. Określenie tego, które z nich byłyby najbardziej kompatybilne, które są polecane, a które nie, w jakiej formie, użytkowanie, optymalny czas ich użytkowania.
 • Pomiar wody i właściwości wody - Pomiar ujścia wody pitnej (lub innego rodzaju ujścia wodnego), z której korzysta się w danym miejscu i jej właściwości.

Analizy psychometryczne różnego rodzaju

Różnego rodzaju analizy psychometryczne, nie wymienione w powyższym spisie. Badanie czakr, aury, energii, zdrowie, witalność, otoczenie, relacje i inne.

Psychometria specjalistyczna oraz działania niestandardowe

Proponuję również psychometrię specjalistyczną oraz działania niestandardowe, związane z tematem teleradiestezji i psychometrii na odległość. Poniżej znajdują się niektóre z nich. W przypadku zainteresowania innymi rodzajami badań oraz analiz psychometrycznych zapraszam do kontaktu.