Regresja hipnotyczna do życia między życiami - regresja LBL, hipnoza do poprzednich wcieleń - informacje

Wyższa istota nawiązująca kontakt podczas sesji regresji

Regresja hipnotyczna, regresja duchowa (ang. spiritual regression), to cofanie umysłu osoby do zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Dzięki temu, iż osoba znajduje się w hipnozie, czyli ciało znajduje się w głębokiej relaksacji, a umysł pozostaje jednocześnie w pełni świadomy - możliwe staje się dotarcie do tego wszystkiego, co dana osoba przeżyła w przeszłości.

Regresja hipnotyczna do życia między życiami, wcieleniami (duchowa hipnoza regresyjna do życia między wcieleniami, czy też regresja LBL), to cofanie lub przenoszenie osoby przebywającej w transie hipnotycznym do wspomnień oraz doświadczeń wykraczających poza obecne, fizyczne życie tutaj na Ziemi, obecną inkarnację. Dzięki głębokiej relaksacji, w której znajduje się hipnotyzowana osoba możliwym staje się cofnięcie osoby poddawanej regresji do wspomnień nie tylko danego człowieka, którym obecnie jest, ale również dostanie się do tzw. nadświadomości, czyli samej duszy oraz wspomnień duszy danej osoby. Z punktu widzenia duszy nie istnieją bariery czasu i przestrzeni, dlatego też w regresji hipnotycznej można dostać się do wspomnień z okresu, w którym dusza nie inkarnuje, natomiast przebywa w swoim prawdziwym domu, jako czysta świadomość. Domu, z którego pochodzi, z perspektywy którego Ziemia jest jedynie jedną ze szkół (jedną z trudniejszych zresztą).

Regresja hipnotyczna inspirowana pracą i odkryciami licznych badaczy życia po życiu (takimi, jak m.in. Michael Newton będący twórcą swojej autorskiej metody o nazwie regresja LBL, Robert Schwartz, Raymond Moody i inni) umożliwi Ci poznanie odpowiedzi na wiele interesujących tematów, jak również otrzymasz odpowiedzi na wiele interesujących Cię pytań. Podczas sesji dodaję i łączę również inne metody pracy, czy też własne, opracowane przez lata metody będące efektem moich własnych doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz rozwijającej się intuicji i stosowanych przeze mnie duchowych wglądów intuicyjnych, energetycznych.

Podczas sesji będziesz miał/a także szansę m.in poznać swojego Przewodnika duchowego, dowiedzieć się, kto jest Twoją główną Bratnią Duszą, jak wygląda świat-matka (świat z którego pochodzi Twoja dusza, gdyż być może nie jesteś duszą pochodzącą z Ziemi), w którym inkarnowała Twoja dusza zanim trafiła na Ziemię (jeśli z takowego Twoja dusza pochodzi), ile dusz znajduje się w Twojej grupie dusz, kto z bliskich, przyjaciół, rodziny, znajomych, osób z otoczenia jest Ci bliski duchowo, jaki procent karmy do tej pory przerobiłeś, a ile Ci jeszcze zostało na tą inkarnację, jak również jakie rodzaje karmy masz do wypalenia w tym wcieleniu oraz czy będziesz musiał się z nimi borykać również w przyszłych wcielaniach.

Dzięki sesji duchowej regresji hipnotycznej do życia między życiami możliwa jest analiza całego naszego istnienia, włączając w to obecne życie, przeszłe inkarnacje oraz wszystko to, co dzieje się między naszymi życiami w naszym prawdziwym domu, Świecie Dusz, wliczając w to dokładną analizę struktur świata duchowego. Możliwości oferowane przez regresję duchową w wielu aspektach wykraczają dalece poza to, z czym można spotkać w przypadku stosowania innych metod, stąd też stosowana przeze mnie regresja hipnotyczna, duchowa regresja do życia między życiami jest metodą unikatową.